Acorda-ne un vot Google +

home / articole / Informatii ROAEP / Calendarul electoral al alegerilor locale 2012

Cauta printre candidati

Calendarul electoral al alegerilor locale 2012

Conform legislatiei in vigoare, va prezentam calendarul electoral pentru alegerile locale din Iunie 2012:

Actiuni pentru candidati si autoritatile electorale, conform ROAEP:

 

Calendar electoral 1 Mai - 7 Mai 2012

 • Cel mai târziu cu 40 de zile înaintea datei alegerilor, termen-limită 1 mai 2012 [Art. 65 alin. (6)] Descriere acţiune: Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune, publice şi private, sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
 • Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, termen-limită 1 mai 2012 [Art. 44 şi 45] Descriere acţiune: DEPUNEREA CANDIDATURILOR. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi. Mod de realizare: În scris, în 4 exemplare.
 • În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi [Art. 50 alin. (3)] Descriere acţiune: Afişarea candidaturilor acceptate. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Biroul electoral de circumscripţie. Mod de realizare: Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie.
 • În termen de cel mult 48 de ore de la afişarea candidaturii [Art. 52 alin. (1)] Descriere acţiune: Formularea de contestaţii împotriva acceptării unei candidaturi. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale. Mod de realizare: În scris.
 • În cel mult 48 de ore de la respingerea candidaturii [Art. 52 alin. (2)] Descriere acţiune: Formularea de contestaţii împotriva respingerii unei candidaturi. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Candidatul, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă. Mod de realizare: În scris.
 • În termen de 48 de ore de la înregistrarea contestaţiei [Art. 52 alin. (5)] Descriere acţiune: Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Judecătoria, respectiv tribunalul. Mod de realizare: Prin hotărâre.
 • În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii [Art. 52 alin. (6)] Descriere acţiune: Declararea recursului împotriva hotărârii date în contestaţie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Cetăţenii, candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale. Mod de realizare: În scris.
 • În termen de 24 de ore de la înregistrarea recursului [Art. 52 alin. (6)] Descriere acţiune: Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind admiterea sau respingerea candidaturii. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Tribunalul, respectiv Curtea de Apel. Mod de realizare: Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă.
 • Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la data de 7 mai 2012 [Art. 56 alin. (7)] Descriere acţiune: Comunicarea către prefecţi a semnelor electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Biroul Electoral Central. Mod de realizare: În scris.

Calendar electoral 8 Mai - 11 Mai 2012

 • După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52 alin. (1), (2), (5) şi (6), cel mai târziu la data de 8 mai 2012 [Art. 53] Descriere acţiune: RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Biroul electoral de circumscripţie. Mod de realizare: Proces-verbal.
 • După rămânerea definitivă a candidaturilor [Art. 30 lit. d)] Descriere acţiune: Întocmirea situaţiei centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti.
 • În termen de 24 de ore de la întocmirea situaţiei centralizate [Art. 30 lit. d)] Descriere acţiune: Transmiterea către Biroul Electoral Central a situaţiei centralizate privind numărul de liste complete depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti. Mod de realizare: În scris.
 • Până la calcularea timpilor de antenă potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) şi (2) [Art. 65 alin. (3)] Descriere acţiune: Repartizarea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune. Mod de realizare: Proporţional cu ponderea parlamentară.
 • După primirea de la birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti a situaţiei centralizate privind numărul de liste complete de candidaţi depuse [Art. 37 alin. (1) lit. f)] Descriere acţiune: Centralizarea numărului de liste complete de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Biroul Electoral Central.
 • În termen de 24 de ore de la centralizarea numărului de liste complete de candidaţi [Art. 37 alin. (1) lit. f)] Descriere acţiune: Comunicarea către Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune a situaţiei centralizate cuprinzând numărul de liste complete de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Biroul Electoral Central. Mod de realizare: În scris.
 • În termen de 24 de ore de la primirea comunicării datelor transmise de Biroul Electoral Central [Art. 65 alin. (1) şi (2)] Descriere acţiune: Calcularea timpilor de antenă acordaţi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi la serviciile de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune. Mod de realizare: În funcţie de situaţia listelor complete de candidaţi prezentate.
 • În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, cel mai târziu la data de 9 mai 2012 [Art. 16 alin. (2)] Descriere acţiune: Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Primarul.
 • În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 9 mai 2012 [Art. 24 alin. (14)] Descriere acţiune: Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Preşedintele biroului electoral de circumscripţie. Mod de realizare: În funcţie de numărul candidaturilor şi, eventual, prin tragere la sorţi.
 • În termen de cel mult 45 de zile de la stabilirea zilei votării, cel mai târziu la data de 10 mai 2012 [Art. 22^1 alin. (4)] Descriere acţiune: Actualizarea listelor electorale complementare. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Primarul, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări.
 • In termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 10 mai 2012 [Art. 36 alin. (5)] Descriere acţiune: Comunicarea la Biroul Electoral Central a reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice sau alianţelor electorale ale acestora şi completarea cu aceştia a Biroului Electoral Central. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care au depus liste complete pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe. Biroul Electoral Central, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice sau alianţelor electorale ale acestora. Mod de realizare: În funcţie de numărul candidaturilor şi, în caz de egalitate, prin tragere la sorţi.
 • Cel mai târziu la data de 10 mai 2012 [Art. 55 alin. (8) şi (12)] Descriere acţiune: Tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti.
 • Până la începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data de 10 mai 2012 [Art. 76 alin. (1)] Descriere acţiune: Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Primarul. Mod de realizare: Prin dispoziţie.
 • În termen de 48 de ore de la completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, cel mai târziu la data de 11 mai 2012 [Art. 39 alin. (1)] Descriere acţiune: Formularea de contestaţii privind completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Persoanele interesate.

Cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, 11 mai 2012 [Art. 61] Descriere acţiune: ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE.


În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorţi, cel mai târziu la data de 11 mai 2012 [Art. 55 alin. (11)] Descriere acţiune: Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidaţi şi a candidaţilor la funcţia de primar şi a candidaţilor la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, respectiv preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti. Mod de realizare: În scris.

 

Calendar electoral 12 Mai - 21 Mai 2012

 • În termen de 48 de ore de la completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, cel mai târziu la data de 12 mai 2012 [Art. 39 alin. (1)] Descriere acţiune: Formularea de contestaţii privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice sau ai alianţelor electorale ale acestora. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Persoanele interesate.
 • În termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 13 mai 2012 [Art. 39 alin. (2)] Descriere acţiune: Soluţionarea contestaţiilor privind completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice sau ai alianţelor electorale. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, respectiv Biroul Electoral Central. Mod de realizare: Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă.
 • În termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor, cel mai târziu la data de 14 mai 2012 [Art. 39 alin. (2)] Descriere acţiune: Soluţionarea contestaţiilor privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice sau ai alianţelor electorale ale acestora. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Mod de realizare: Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă.
 • Cu cel puţin 20 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de 21 mai 2012 [Art. 125 alin. (3)] Descriere acţiune: Stabilirea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, preşedintelui consiliului judeţean şi primarului. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Autoritatea Electorală Permanentă. Mod de realizare: Prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Calendar electoral 30 Mai - 9 Iunie 2012

 • înainte de desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 30 mai 2012 [Art. 28 alin. (2) şi (4)] Descriere acţiune: Întocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, dintre care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Prefectul, la propunerea primarului.
 • Înainte de tipărirea buletinelor de vot [Art. 57 alin. (3)] Descriere acţiune: Prezentarea unui exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot din fiecare circumscripţie electorală membrilor biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Prefectul.
 • Cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, termen-limită 31 mai 2012 [Art. 57 alin. (4)] Descriere acţiune: TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Birourile electorale de circumscripţie, prin grija prefecţilor.
 • Cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor, termen-limită 31 mai 2012 [Art. 28 alin. (6)] Descriere acţiune: Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Preşedintele tribunalului. Mod de realizare: Prin tragere la sorţi.
 • După tipărirea buletinelor de vot [Art. 58 alin. (1)] Descriere acţiune: Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie. Mod de realizare: Proces-verbal.
 • În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 1 iunie 2012 [Art. 28 alin. (8)] Descriere acţiune: Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Preşedintele biroului electoral de circumscripţie. Mod de realizare: În scris.
 • În termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 1 iunie 2012 [Art. 28 alin. (8)] Descriere acţiune: Comunicarea reprezentanţilor în biroul electoral al secţiei de votare. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi sau propuneri de candidaţi pentru funcţia de primar în circumscripţia respectivă. Mod de realizare: În scris. 

 

10 Iunie 2012 - ALEGERI LOCALE 2012

Alte link-uri de interes